Kiếm việc làm tại thành phố Hồ Chí Minh khó hay dễ?

902 Lượt xem

Có thế nói thị trường kiếm việc làm tại thành phố Hồ Chí Minh với những biến chuyển cả về chiều sâu và số lượng. Hiện kiếm việc tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 khó hay dễ chúng ta đi vào bài viết sau để có câu trả lời thỏa đáng nhất.

Kiếm việc làm tại thành phố Hồ Chí Minh tăng yêu cầu về chất lượng và trình độ

Theo ông Trần Anh Tuấn – phó giám đốc Trung tâm dự báo về nhu cầu nhân lực và thị trường lao động tại Hồ Chí Minh cho biết, thị trường việc làm thành phố tiếp tục phát triển theo hướng tăng yêu cầu chất lượng và trình độ chuyên môn. Về số lượng sẽ hạn chế dần. Đây là thể nói là chuyển biến tích cực về chiều sâu của lao động. Vấn đề kiếm việc làm tại thành phố Hồ Chí Minh của các lao động có trình độ cao sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn.

Sự phát triển của kinh tế Hồ Chí Minh đã phần nào tác động trực tiếp đến thị trường lao động đồng thời gắn với tái cấu trúc kinh tế theo hướng đi vào chiều sâu chất lượng và hiệu quả. Nhờ có việc môi trường đầu tư được cải thiện và thúc đẩy mạnh trong đó có việc khởi nghiệp của các doanh nghiệp nhà tuyển việc làm tại Hồ Chí Minh cũng tạo thêm cho các lao động có nhiều chỗ làm mới và dự báo nhân lực năm 2017 này được gia tăng thêm.

>>> Có rất nhiều cơ hội việc làm cho người dân tại thành phố Hồ Chí Minh, ngoài ra kiếm việc làm thêm cuối tuần cũng là cách mà nhiều người làm để gia tăng thêm thu nhập, phục vụ cho cuộc sống. 

 

Kiếm việc làm tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 khó hay dễ?

Hướng phát triển của các ngành nghề cuối năm 2017 tại Hồ Chí Minh

Có thể nói với việc thị trường kiếm việc làm tại thành phố Hồ Chí Minh với những biến chuyển về chiều sâu và số lượng, những tháng cuối năm 2017 các nhóm ngành nghề có khả năng thu hút lao động có thu nhập cao là cơ khí, , công nghệ thông tin, điện tử, hóa chất và chế biến lương thực thực phẩm. Đây đều là các nhóm trong ngành công nghiệp trọng yếu. Việc kiếm việc làm tại thành phố Hồ Chí Minh tại các nhóm ngành này cũng sẽ đem lại thu nhập cao cho người lao động. Điều đặc biệt nhóm ngành này ngày càng chiếm tỷ trọng cao với tốc độ 7,5% về tốc độ tăng bình quân. Đây là tốc độ tăng cao hơn tốc độ tăng chung, điều này cho thấy sự chuyển dịch cơ caais trong nội bộ các ngành kinh tế theo hướng các ngành có hàm lượng chất xám và công nghệ cao hơn. Bạn có thể làm hồ sơ ứng tuyển việc làm tại Hồ Chí Minh thuận lợi nếu nắm bắt cơ hội.

Kiếm việc tại thành phố Hồ Chí Minh với các nhóm ngành dịch vụ chủ lực là Tài chính, tín dụng, ngân hàng và bảo hiểm; giáo dục, đào tạo; du lịch, y tế, kinh doanh tài sản, bất động sản hiện có rất nhiều tin tuyển nhân viên kinh doanh bds trên Internet, dịch vụ tư vấn, dịch vụ vận tải, dịch vụ bưu chính, khoa học công nghệ, nghiên cứu và triển khai, viễn thông và công nghệ thông tin, nhân viên phát triển thị trường…cũng gia tăng. Khu vực dịch vụ này là khu vực tăng trưởng cao chiếm tỷ trọng 65% với 1,5 triệu người đang làm việc. Tỷ trọng cao nhất trong tổng nhu cầu nhân lực nền kinh tế Hồ Chí Minh. Đây chính là khu vực tạo ra nhiều giá trị, thu nhập của những lao động cần cù, chăm chỉ, chịu khó và có chuyên môn sâu cũng cao hơn.

Như vậy với nhu cầu nhân lực trong năm 2017 có thể nói kiếm việc tại thành phố Hồ Chí Minh dễ hay khó là phụ thuộc vào chất lượng nhân lực của người lao động để góp phần cống hiến cho thành phố ngày càng phát triển và vững mạnh!